Vízia číslo 1 - Začína to myšlienkou

Všetko začína myšlienkou! Ak sa rozhodnete vstať z kresla, je to myšlienka, ktorá Vám dá impulz na nôh. Ak chcete hodiť loptu, začnete myšlienkou, čo chcete hodiť, kam to chcete hodiť a až potom loptu hodíte. Keď sa vydáte na SVOJU CESTU, či už je to cesta podnikaním, cesta k športovým úspechom, alebo cesta budovania šťastnej rodiny, začínate myšlienkou. Túto myšlienku časom premeníte na víziu. Môžete tento postup nazývať aj inými názvami či slovami, ale ja budem používať práve slová myšlienka, lebo vychádza z činnosti „myslieť“ čo je veľmi dôležitá činnosť. A druhé významné slovo v tejto vízii bude práve samotné slovo „vízia“.

Verím, že každý z nás pozná význam slova „myšlienka“, nápad, idea. Ale čo myslím pojmom vízia? Ako sa píše na začiatku, začína to myšlienkou, pokračuje ďalšou a ďalšou až vznikne komplexný proces myslenia. Pozor! Prosím vyhnite sa častej chybe a nemýľte si myslenie s fabulovaním a vízie so snami. Vízia je, alebo by mala byť uceleným obrazom vašich myšlienok. Vaša vízia môže slúžiť ako takmer nekonečný zdroj vašej vnútornej motivácie a inšpirácie k dosahovaniu svojich cieľov. Víziu je možné považovať za jeden z najsilnejších nástrojov osobného rozvoja.

Medzi veľmi časté zlyhania patrí zamieňanie vízie so snami. Sen je nehmotný, často prehnane idealistický, ale hlavne je neterminovaný. Samozrejme nehovorím, že je zlé snívať, ani nehovorím, aby ste sa tomu vyhýbali. Sen môže slúžiť ako Vaša inšpirácia. Ale to je asi tak všetko. Ak sa pozriete pravde do očí snívaním o veľkom dome či rodine ani jedno z toho samo nevznikne. Ale ak sa inšpirujete svojím snom a prvýkrát sa nad ním naozaj zamyslíte, môžete začať vytvárať svoju víziu. Vaša vízia na rozdiel od sna je skutočná. Mala by obsahovať nie len Váš cieľ, ale aj cestu k nemu. Vďaka vízii môžete vykročiť na svoju cestu. Vízia Vám pomôže mať tú cestu vopred premyslenú, mať vytýčené čiastkové ciele, ktoré slúžia ako Vaše záchytné body, udržiavať si svoju motiváciu a nakoniec dosiahnuť aj svoj cieľ.

Často sa stretávam s tým, že ľudia začínajú správne, t. j. myšlienkou, niektorí dokonca začnú vytvárať svoju víziu, ale často ju nedokončia, alebo začnú kráčať po inej ceste akú si vytýčili vo svojej vízii.

Od začiatku tejto vízie píšem o myšlienke. Píšem o tom, ako všetko začína myšlienkou a v ideálnom prípade pokračuje tvorbou a napĺňaním vízie. Myšlienka je síce na začiatku, ale rovnako dôležitá je počas celej cesty. Nech sa nachádzate v ktorejkoľvek časti svojej cesty, neprestávajte rozmýšľať. Držte sa myšlienok, držte sa rozumu, držte sa svojej motivácie.


Jozef Horňák

zakladateľ značky PROBUSSINES a spoločnosti GALLIFREY, s. r. o.